Fix docker tags
[ccsdk/distribution.git] / odlsli / odlsli-ubuntu / pom.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
3         <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
4
5         <parent>
6                 <groupId>org.onap.ccsdk.parent</groupId>
7                 <artifactId>odlparent-lite</artifactId>
8                 <version>1.2.1-SNAPSHOT</version>
9                 <relativePath/>
10         </parent>
11
12         <groupId>org.onap.ccsdk.distribution</groupId>
13         <artifactId>distribution-odlsli-ubuntu</artifactId>
14         <version>0.4.1-SNAPSHOT</version>
15         <packaging>pom</packaging>
16
17         <name>ccsdk-distribution :: odlsli-ubuntu</name>
18         <description>Creates Ubuntu-based ODLSLI  Docker container</description>
19         <organization>
20                 <name>openECOMP</name>
21         </organization>
22
23         <properties>
24             <base.image.name>onap/ccsdk-odl-fluorine-ubuntu-image</base.image.name>
25                 <image.name>onap/ccsdk-odlsli-image</image.name>
26                 <ccsdk.project.version>${project.version}</ccsdk.project.version>
27                 <ccsdk.build.timestamp>${maven.build.timestamp}</ccsdk.build.timestamp>
28                 <ccsdk.features.version>${project.version}</ccsdk.features.version>
29                 <docker.buildArg.https_proxy>${https_proxy}</docker.buildArg.https_proxy>
30                 <maven.build.timestamp.format>yyyyMMdd'T'HHmmss'Z'</maven.build.timestamp.format>
31                 <opendaylight.root>opt/opendaylight</opendaylight.root>
32                 <docker.push.phase>deploy</docker.push.phase>
33                 <docker.verbose>true</docker.verbose>
34                 <ansible.gpg.key>93C4A3FD7BB9C367</ansible.gpg.key>
35                 <odl.features.extra>odl-restconf-all,odl-mdsal-all,odl-mdsal-apidocs,odl-daexim-all</odl.features.extra>
36                 <ccsdk.odl.features>ccsdk-sli-core-all,ccsdk-sli-adaptors-all,ccsdk-sli-northbound-all,ccsdk-sli-plugins-all,ccsdk-features-all</ccsdk.odl.features>
37                 <odl.boot.features.extra>${odl.features.extra},${ccsdk.odl.features}</odl.boot.features.extra>
38         </properties>
39
40         <dependencies>
41                 <dependency>
42                         <groupId>${project.groupId}</groupId>
43                         <artifactId>dependencies</artifactId>
44                         <version>${project.version}</version>
45                         <classifier>repo</classifier>
46                         <type>zip</type>
47                 </dependency>
48
49                 <dependency>
50                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
51                         <artifactId>dblib-installer</artifactId>
52                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
53                         <classifier>repo</classifier>
54                         <type>zip</type>
55                 </dependency>
56                 <dependency>
57                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
58                         <artifactId>filters-installer</artifactId>
59                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
60                         <classifier>repo</classifier>
61                         <type>zip</type>
62                 </dependency>
63                 <dependency>
64                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
65                         <artifactId>sli-installer</artifactId>
66                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
67                         <classifier>repo</classifier>
68                         <type>zip</type>
69                 </dependency>
70                 <dependency>
71                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
72                         <artifactId>sliapi-installer</artifactId>
73                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
74                         <classifier>repo</classifier>
75                         <type>zip</type>
76                 </dependency>
77                 <dependency>
78                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
79                         <artifactId>sliPluginUtils-installer</artifactId>
80                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
81                         <classifier>repo</classifier>
82                         <type>zip</type>
83                 </dependency>
84                 <dependency>
85                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
86                         <artifactId>utils-installer</artifactId>
87                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
88                         <classifier>repo</classifier>
89                         <type>zip</type>
90                 </dependency>
91                 <dependency>
92                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
93                         <artifactId>slicore-features-installer</artifactId>
94                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
95                         <classifier>repo</classifier>
96                         <type>zip</type>
97                 </dependency>
98                 <dependency>
99                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
100                         <artifactId>aai-service-installer</artifactId>
101                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
102                         <classifier>repo</classifier>
103                         <type>zip</type>
104                 </dependency>
105         <dependency>
106                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
107                         <artifactId>ansible-adapter-installer</artifactId>
108                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
109                         <classifier>repo</classifier>
110                         <type>zip</type>
111                 </dependency>
112                 <dependency>
113                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
114                         <artifactId>mdsal-resource-installer</artifactId>
115                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
116                         <classifier>repo</classifier>
117                         <type>zip</type>
118                 </dependency>
119                 <dependency>
120                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
121                         <artifactId>netbox-client-installer</artifactId>
122                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
123                         <classifier>repo</classifier>
124                         <type>zip</type>
125                 </dependency>
126                 <dependency>
127                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
128                         <artifactId>resource-assignment-installer</artifactId>
129                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
130                         <classifier>repo</classifier>
131                         <type>zip</type>
132                 </dependency>
133                 <dependency>
134                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
135                         <artifactId>saltstack-adapter-installer</artifactId>
136                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
137                         <classifier>repo</classifier>
138                         <type>zip</type>
139                 </dependency>
140                 <dependency>
141                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
142                         <artifactId>sql-resource-installer</artifactId>
143                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
144                         <classifier>repo</classifier>
145                         <type>zip</type>
146                 </dependency>
147                 <dependency>
148                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
149                         <artifactId>sliadaptors-features-installer</artifactId>
150                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
151                         <classifier>repo</classifier>
152                         <type>zip</type>
153                 </dependency>
154                 <dependency>
155                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.northbound</groupId>
156                         <artifactId>asdcApi-installer</artifactId>
157                         <version>${ccsdk.sli.northbound.version}</version>
158                         <classifier>repo</classifier>
159                         <type>zip</type>
160                 </dependency>
161                 <dependency>
162                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.northbound</groupId>
163                         <artifactId>dataChange-installer</artifactId>
164                         <version>${ccsdk.sli.northbound.version}</version>
165                         <classifier>repo</classifier>
166                         <type>zip</type>
167                 </dependency>
168                 <dependency>
169                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.northbound</groupId>
170                         <artifactId>lcm-installer</artifactId>
171                         <version>${ccsdk.sli.northbound.version}</version>
172                         <classifier>repo</classifier>
173                         <type>zip</type>
174                 </dependency>
175                 <dependency>
176                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.northbound</groupId>
177                         <artifactId>slinorthbound-features-installer</artifactId>
178                         <version>${ccsdk.sli.northbound.version}</version>
179                         <classifier>repo</classifier>
180                         <type>zip</type>
181                 </dependency>
182                 <dependency>
183                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
184                         <artifactId>properties-node-installer</artifactId>
185                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
186                         <classifier>repo</classifier>
187                         <type>zip</type>
188                 </dependency>
189                 <dependency>
190                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
191                         <artifactId>restapi-call-node-installer</artifactId>
192                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
193                         <classifier>repo</classifier>
194                         <type>zip</type>
195                 </dependency>
196                 <dependency>
197                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
198                         <artifactId>template-node-installer</artifactId>
199                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
200                         <classifier>repo</classifier>
201                         <type>zip</type>
202                 </dependency>
203                 <dependency>
204                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
205                         <artifactId>restconf-client-installer</artifactId>
206                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
207                         <classifier>repo</classifier>
208                         <type>zip</type>
209                 </dependency>
210                 <dependency>
211                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
212                         <artifactId>sshapi-call-node-installer</artifactId>
213                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
214                         <classifier>repo</classifier>
215                         <type>zip</type>
216                 </dependency>
217                 <dependency>
218                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
219                         <artifactId>sliplugins-features-installer</artifactId>
220                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
221                         <classifier>repo</classifier>
222                         <type>zip</type>
223                 </dependency>
224                 <dependency>
225                         <groupId>org.onap.ccsdk.features</groupId>
226                         <artifactId>features-installer</artifactId>
227                         <version>${ccsdk.features.version}</version>
228                         <classifier>repo</classifier>
229                         <type>zip</type>
230                 </dependency>
231                 <dependency>
232                         <groupId>org.onap.ccsdk.features</groupId>
233                         <artifactId>blueprints-processor-installer</artifactId>
234                         <version>${ccsdk.features.version}</version>
235                         <classifier>repo</classifier>
236                         <type>zip</type>
237                 </dependency>
238         </dependencies>
239
240         <build>
241         <extensions>
242                 <extension>
243                         <!-- this extension is required by wagon in order to pass the proxy -->
244                         <groupId>org.apache.maven.wagon</groupId>
245                         <artifactId>wagon-http-lightweight</artifactId>
246                         <version>2.2</version>
247                 </extension>
248         </extensions>
249                 <plugins>
250
251
252                         <plugin>
253                                 <groupId>org.codehaus.groovy.maven</groupId>
254                                 <artifactId>gmaven-plugin</artifactId>
255                                 <executions>
256                                         <execution>
257                                                 <phase>validate</phase>
258                                                 <goals>
259                                                         <goal>execute</goal>
260                                                 </goals>
261                                                 <configuration>
262                                                         <source>${basedir}/../../src/main/scripts/TagVersion.groovy</source>
263                                                 </configuration>
264                                         </execution>
265                                 </executions>
266                         </plugin>
267
268
269
270                         <plugin>
271                                 <artifactId>maven-resources-plugin</artifactId>
272                                 <version>2.6</version>
273                                 <executions>
274                                         <execution>
275                                                 <id>copy-dockerfile</id>
276                                                 <goals>
277                                                         <goal>copy-resources</goal>
278                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
279                                                 <phase>validate</phase>
280                                                 <configuration>
281                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage</outputDirectory>
282                                                         <resources>
283                                                                 <resource>
284                                                                         <directory>src/main/docker</directory>
285                                                                         <includes>
286                                                                                 <include>Dockerfile</include>
287                                                                         </includes>
288                                                                         <filtering>true</filtering>
289                                                                 </resource>
290                                                         </resources>
291                                                 </configuration>
292                                         </execution>
293
294                                         <execution>
295                                                 <id>copy-scripts</id>
296                                                 <goals>
297                                                         <goal>copy-resources</goal>
298                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
299                                                 <phase>validate</phase>
300                                                 <configuration>
301                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk/bin</outputDirectory>
302                                                         <resources>
303                                                                 <resource>
304                                                                         <directory>../src/main/scripts</directory>
305                                                                         <includes>
306                                                                                 <include>*.sh</include>
307                                                                         </includes>
308                                                                         <filtering>false</filtering>
309                                                                 </resource>
310                                                         </resources>
311                                                 </configuration>
312                                         </execution>
313
314                                         <execution>
315                                                 <id>copy-odl-resources</id>
316                                                 <goals>
317                                                         <goal>copy-resources</goal>
318                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
319                                                 <phase>validate</phase>
320                                                 <configuration>
321                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage</outputDirectory>
322                                                         <resources>
323                                                                 <resource>
324                                                                         <directory>../src/main/resources</directory>
325                                                                         <includes>
326                                                                                 <include>idmlight.db.mv.db</include>
327                                                                                 <include>org.ops4j.pax.logging.cfg</include>
328                                                                                 <include>install_ccsdk.yml</include>
329                                                                                 <include>ansible-sources.list</include>
330                                                                         </includes>
331                                                                         <filtering>false</filtering>
332                                                                 </resource>
333                                                         </resources>
334                                                 </configuration>
335                                         </execution>
336                                         <execution>
337                                                 <id>copy-config</id>
338                                                 <goals>
339                                                         <goal>copy-resources</goal>
340                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
341                                                 <phase>validate</phase>
342                                                 <configuration>
343                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage</outputDirectory>
344                                                         <resources>
345                                                                 <resource>
346                                                                         <directory>../src/main/resources</directory>
347                                                                         <includes>
348                                                                                 <include>org.ops4j.pax.logging.cfg</include>
349                                                                         </includes>
350                                                                         <filtering>false</filtering>
351                                                                 </resource>
352                                                         </resources>
353                                                 </configuration>
354                                         </execution>
355                                         <execution>
356                                                 <id>copy-data</id>
357                                                 <goals>
358                                                         <goal>copy-resources</goal>
359                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
360                                                 <phase>validate</phase>
361                                                 <configuration>
362                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk/data</outputDirectory>
363                                                         <resources>
364                                                                 <resource>
365                                                                         <directory>../src/main/resources</directory>
366                                                                         <includes>
367                                                                                 <include>*.dump</include>
368                                                                         </includes>
369                                                                         <filtering>false</filtering>
370                                                                 </resource>
371                                                         </resources>
372                                                 </configuration>
373                                         </execution>
374                                         <execution>
375                                                 <id>copy-properties</id>
376                                                 <goals>
377                                                         <goal>copy-resources</goal>
378                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
379                                                 <phase>validate</phase>
380                                                 <configuration>
381                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk/data/properties</outputDirectory>
382                                                         <resources>
383                                                                 <resource>
384                                                                         <directory>../src/main/properties</directory>
385                                                                         <includes>
386                                                                                 <include>*.properties</include>
387                                                                         </includes>
388                                                                         <filtering>false</filtering>
389                                                                 </resource>
390                                                         </resources>
391                                                 </configuration>
392                                         </execution>
393                                         <execution>
394                                                 <id>copy-keystores</id>
395                                                 <goals>
396                                                         <goal>copy-resources</goal>
397                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
398                                                 <phase>validate</phase>
399                                                 <configuration>
400                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk/data/stores</outputDirectory>
401                                                         <resources>
402                                                                 <resource>
403                                                                         <directory>../src/main/stores</directory>
404                                                                         <includes>
405                                                                                 <include>*.jks</include>
406                                                                         </includes>
407                                                                         <filtering>false</filtering>
408                                                                 </resource>
409                                                         </resources>
410                                                 </configuration>
411                                         </execution>
412                                 </executions>
413                         </plugin>
414                         <plugin>
415                                 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
416                                 <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
417                                 <version>3.0.2</version>
418                                 <executions>
419                                         <execution>
420                                                 <id>unpack features</id>
421                                                 <phase>generate-sources</phase>
422                                                 <goals>
423                                                         <goal>unpack-dependencies</goal>
424                                                 </goals>
425                                                 <configuration>
426                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage</outputDirectory>
427                                                         <excludeTransitive>true</excludeTransitive>
428                                                 </configuration>
429                                         </execution>
430                                         <execution>
431                                                 <id>unpack dgs</id>
432                                                 <phase>generate-sources</phase>
433                                                 <goals>
434                                                         <goal>unpack</goal>
435                                                 </goals>
436                                                 <configuration>
437                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk</outputDirectory>
438                                                         <artifactItems>
439                                                                 <artifactItem>
440                                                                         <groupId>${project.groupId}</groupId>
441                                                                         <artifactId>platform-logic-installer</artifactId>
442                                                                         <version>${project.version}</version>
443                                                                         <type>zip</type>
444                                                                 </artifactItem>
445                                                         </artifactItems>
446                                                 </configuration>
447                                         </execution>
448                                 </executions>
449                         </plugin>
450                         <plugin>
451                                 <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
452                                 <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
453                                 <version>1.5.0</version>
454                                 <executions>
455
456                                         <execution>
457                                                 <id>change shell permissions</id>
458                                                 <phase>process-sources</phase>
459                                                 <goals>
460                                                         <goal>exec</goal>
461                                                 </goals>
462                                                 <configuration>
463                                                         <executable>/usr/bin/find</executable>
464                                                         <arguments>
465                                                                 <argument>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk</argument>
466                                                                 <argument>-name</argument>
467                                                                 <argument>*.sh</argument>
468                                                                 <argument>-exec</argument>
469                                                                 <argument>chmod</argument>
470                                                                 <argument>+x</argument>
471                                                                 <argument>{}</argument>
472                                                                 <argument>;</argument>
473                                                         </arguments>
474                                                 </configuration>
475                                         </execution>
476                                 </executions>
477                         </plugin>
478
479
480                 </plugins>
481         </build>
482
483         <profiles>
484                 <profile>
485                         <id>docker</id>
486                         <build>
487                                 <plugins>
488                                         <plugin>
489                                                 <groupId>io.fabric8</groupId>
490                                                 <artifactId>docker-maven-plugin</artifactId>
491                                                 <version>0.16.5</version>
492                                                 <inherited>false</inherited>
493                                                 <configuration>
494                                                         <images>
495                                                                 <image>
496                                                                         <name>${image.name}</name>
497                                                                         <build>
498                                                                                 <cleanup>try</cleanup>
499                                                                                 <dockerFileDir>${basedir}/target/docker-stage</dockerFileDir>
500                                                                                 <dockerFile>${basedir}/target/docker-stage/Dockerfile</dockerFile>
501                                                                                 <tags>
502                                                                                         <tag>${project.docker.latestminortag.version}</tag>
503                                                                                         <tag>${project.docker.latestfulltag.version}</tag>
504                                                                                         <tag>${project.docker.latesttagtimestamp.version}</tag>
505                                                                                 </tags>
506                                                                         </build>
507                                                                 </image>
508                                                         </images>
509                                                 </configuration>
510                                                 <executions>
511                                                         <execution>
512                                                                 <id>generate-images</id>
513                                                                 <phase>package</phase>
514                                                                 <goals>
515                                                                         <goal>build</goal>
516                                                                 </goals>
517                                                         </execution>
518
519                                                         <execution>
520                                                                 <id>push-images</id>
521                                                                 <phase>${docker.push.phase}</phase>
522                                                                 <goals>
523                                                                         <goal>build</goal>
524                                                                         <goal>push</goal>
525                                                                 </goals>
526                                                         </execution>
527                                                 </executions>
528                                         </plugin>
529                                 </plugins>
530                         </build>
531                 </profile>
532         </profiles>
533 </project>

© 2017 ONAP. Copyright © The Linux Foundation ®. All Rights Reserved.
The Linux Foundation has registered trademarks and uses trademarks.
For a list of trademarks of The Linux Foundation, please see our Trademark Usage page.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.
Privacy Policy and Terms of Use