12376a1dd0dd0ff2e1cc93a996b58420f44e361c
[ccsdk/distribution.git] / odlsli / odlsli-ubuntu / pom.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
3         <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
4
5         <parent>
6                 <groupId>org.onap.ccsdk.parent</groupId>
7                 <artifactId>odlparent-lite</artifactId>
8                 <version>1.2.2</version>
9                 <relativePath/>
10         </parent>
11
12         <groupId>org.onap.ccsdk.distribution</groupId>
13         <artifactId>distribution-odlsli-ubuntu</artifactId>
14         <version>0.4.2-SNAPSHOT</version>
15         <packaging>pom</packaging>
16
17         <name>ccsdk-distribution :: odlsli-ubuntu</name>
18         <description>Creates Ubuntu-based ODLSLI  Docker container</description>
19         <organization>
20                 <name>openECOMP</name>
21         </organization>
22
23         <properties>
24             <base.image.name>onap/ccsdk-odl-fluorine-ubuntu-image</base.image.name>
25                 <image.name>onap/ccsdk-odlsli-image</image.name>
26                 <ccsdk.project.version>${project.version}</ccsdk.project.version>
27                 <ccsdk.build.timestamp>${maven.build.timestamp}</ccsdk.build.timestamp>
28                 <ccsdk.features.version>0.4.2</ccsdk.features.version>
29                 <docker.buildArg.https_proxy>${https_proxy}</docker.buildArg.https_proxy>
30                 <maven.build.timestamp.format>yyyyMMdd'T'HHmmss'Z'</maven.build.timestamp.format>
31                 <opendaylight.root>opt/opendaylight</opendaylight.root>
32                 <docker.push.phase>deploy</docker.push.phase>
33                 <docker.verbose>true</docker.verbose>
34                 <ansible.gpg.key>93C4A3FD7BB9C367</ansible.gpg.key>
35                 <odl.features.extra>odl-restconf-all,odl-mdsal-all,odl-mdsal-apidocs, odl-daexim-all,odl-restconf-nb-rfc8040</odl.features.extra>
36                 <ccsdk.odl.features>ccsdk-sli-core-all,ccsdk-sli-adaptors-all,ccsdk-sli-northbound-all,ccsdk-sli-plugins-all,ccsdk-features-all</ccsdk.odl.features>
37                 <odl.boot.features.extra>${odl.features.extra},${ccsdk.odl.features}</odl.boot.features.extra>
38         </properties>
39
40         <dependencies>
41                 <dependency>
42                         <groupId>${project.groupId}</groupId>
43                         <artifactId>dependencies</artifactId>
44                         <version>${project.version}</version>
45                         <classifier>repo</classifier>
46                         <type>zip</type>
47                 </dependency>
48
49                 <dependency>
50                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
51                         <artifactId>dblib-installer</artifactId>
52                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
53                         <classifier>repo</classifier>
54                         <type>zip</type>
55                 </dependency>
56                 <dependency>
57                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
58                         <artifactId>filters-installer</artifactId>
59                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
60                         <classifier>repo</classifier>
61                         <type>zip</type>
62                 </dependency>
63                 <dependency>
64                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
65                         <artifactId>sli-installer</artifactId>
66                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
67                         <classifier>repo</classifier>
68                         <type>zip</type>
69                 </dependency>
70                 <dependency>
71                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
72                         <artifactId>sliapi-installer</artifactId>
73                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
74                         <classifier>repo</classifier>
75                         <type>zip</type>
76                 </dependency>
77                 <dependency>
78                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
79                         <artifactId>sliPluginUtils-installer</artifactId>
80                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
81                         <classifier>repo</classifier>
82                         <type>zip</type>
83                 </dependency>
84                 <dependency>
85                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
86                         <artifactId>utils-installer</artifactId>
87                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
88                         <classifier>repo</classifier>
89                         <type>zip</type>
90                 </dependency>
91                 <dependency>
92                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
93                         <artifactId>slicore-features-installer</artifactId>
94                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
95                         <classifier>repo</classifier>
96                         <type>zip</type>
97                 </dependency>
98                 <dependency>
99                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
100                         <artifactId>aai-service-installer</artifactId>
101                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
102                         <classifier>repo</classifier>
103                         <type>zip</type>
104                 </dependency>
105         <dependency>
106                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
107                         <artifactId>ansible-adapter-installer</artifactId>
108                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
109                         <classifier>repo</classifier>
110                         <type>zip</type>
111                 </dependency>
112         <dependency>
113             <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
114             <artifactId>grpc-client-installer</artifactId>
115             <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
116             <classifier>repo</classifier>
117             <type>zip</type>
118         </dependency>
119                 <dependency>
120                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
121                         <artifactId>mdsal-resource-installer</artifactId>
122                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
123                         <classifier>repo</classifier>
124                         <type>zip</type>
125                 </dependency>
126                 <dependency>
127                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors.messagerouter</groupId>
128                         <artifactId>publisher.installer</artifactId>
129                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
130                         <classifier>repo</classifier>
131                         <type>zip</type>
132                 </dependency>
133                 <dependency>
134                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
135                         <artifactId>netbox-client-installer</artifactId>
136                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
137                         <classifier>repo</classifier>
138                         <type>zip</type>
139                 </dependency>
140                 <dependency>
141                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
142                         <artifactId>resource-assignment-installer</artifactId>
143                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
144                         <classifier>repo</classifier>
145                         <type>zip</type>
146                 </dependency>
147                 <dependency>
148                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
149                         <artifactId>saltstack-adapter-installer</artifactId>
150                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
151                         <classifier>repo</classifier>
152                         <type>zip</type>
153                 </dependency>
154                 <dependency>
155                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
156                         <artifactId>sql-resource-installer</artifactId>
157                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
158                         <classifier>repo</classifier>
159                         <type>zip</type>
160                 </dependency>
161                 <dependency>
162                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
163                         <artifactId>sliadaptors-features-installer</artifactId>
164                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
165                         <classifier>repo</classifier>
166                         <type>zip</type>
167                 </dependency>
168                 <dependency>
169                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.northbound</groupId>
170                         <artifactId>asdcApi-installer</artifactId>
171                         <version>${ccsdk.sli.northbound.version}</version>
172                         <classifier>repo</classifier>
173                         <type>zip</type>
174                 </dependency>
175                 <dependency>
176                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.northbound</groupId>
177                         <artifactId>dataChange-installer</artifactId>
178                         <version>${ccsdk.sli.northbound.version}</version>
179                         <classifier>repo</classifier>
180                         <type>zip</type>
181                 </dependency>
182                 <dependency>
183                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.northbound</groupId>
184                         <artifactId>lcm-installer</artifactId>
185                         <version>${ccsdk.sli.northbound.version}</version>
186                         <classifier>repo</classifier>
187                         <type>zip</type>
188                 </dependency>
189                 <dependency>
190                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.northbound</groupId>
191                         <artifactId>slinorthbound-features-installer</artifactId>
192                         <version>${ccsdk.sli.northbound.version}</version>
193                         <classifier>repo</classifier>
194                         <type>zip</type>
195                 </dependency>
196                 <dependency>
197                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
198                         <artifactId>properties-node-installer</artifactId>
199                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
200                         <classifier>repo</classifier>
201                         <type>zip</type>
202                 </dependency>
203                 <dependency>
204                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
205                         <artifactId>restapi-call-node-installer</artifactId>
206                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
207                         <classifier>repo</classifier>
208                         <type>zip</type>
209                 </dependency>
210                 <dependency>
211                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
212                         <artifactId>template-node-installer</artifactId>
213                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
214                         <classifier>repo</classifier>
215                         <type>zip</type>
216                 </dependency>
217                 <dependency>
218                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
219                         <artifactId>restconf-client-installer</artifactId>
220                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
221                         <classifier>repo</classifier>
222                         <type>zip</type>
223                 </dependency>
224                 <dependency>
225                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
226                         <artifactId>sshapi-call-node-installer</artifactId>
227                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
228                         <classifier>repo</classifier>
229                         <type>zip</type>
230                 </dependency>
231                 <dependency>
232                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
233                         <artifactId>sliplugins-features-installer</artifactId>
234                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
235                         <classifier>repo</classifier>
236                         <type>zip</type>
237                 </dependency>
238                 <dependency>
239                         <groupId>org.onap.ccsdk.features</groupId>
240                         <artifactId>features-installer</artifactId>
241                         <version>${ccsdk.features.version}</version>
242                         <classifier>repo</classifier>
243                         <type>zip</type>
244                 </dependency>
245                 <dependency>
246                         <groupId>org.onap.ccsdk.features</groupId>
247                         <artifactId>blueprints-processor-installer</artifactId>
248                         <version>${ccsdk.features.version}</version>
249                         <classifier>repo</classifier>
250                         <type>zip</type>
251                 </dependency>
252                 <dependency>
253                         <groupId>org.onap.ccsdk.features.sdnr.wt</groupId>
254                         <artifactId>sdnr-wt-feature-aggregator-installer</artifactId>
255                         <version>${ccsdk.features.version}</version>
256                         <classifier>repo</classifier>
257                         <type>zip</type>
258                 </dependency>
259                 <dependency>
260                         <groupId>org.onap.ccsdk.features</groupId>
261                         <artifactId>aafshiro-installer</artifactId>
262                         <version>${ccsdk.features.version}</version>
263                         <classifier>repo</classifier>
264                         <type>zip</type>
265                 </dependency>
266         </dependencies>
267
268         <build>
269         <extensions>
270                 <extension>
271                         <!-- this extension is required by wagon in order to pass the proxy -->
272                         <groupId>org.apache.maven.wagon</groupId>
273                         <artifactId>wagon-http-lightweight</artifactId>
274                         <version>2.2</version>
275                 </extension>
276         </extensions>
277                 <plugins>
278
279
280                         <plugin>
281                                 <groupId>org.codehaus.groovy.maven</groupId>
282                                 <artifactId>gmaven-plugin</artifactId>
283                                 <executions>
284                                         <execution>
285                                                 <phase>validate</phase>
286                                                 <goals>
287                                                         <goal>execute</goal>
288                                                 </goals>
289                                                 <configuration>
290                                                         <source>${basedir}/../../src/main/scripts/TagVersion.groovy</source>
291                                                 </configuration>
292                                         </execution>
293                                 </executions>
294                         </plugin>
295
296
297
298                         <plugin>
299                                 <artifactId>maven-resources-plugin</artifactId>
300                                 <version>2.6</version>
301                                 <executions>
302                                         <execution>
303                                                 <id>copy-dockerfile</id>
304                                                 <goals>
305                                                         <goal>copy-resources</goal>
306                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
307                                                 <phase>validate</phase>
308                                                 <configuration>
309                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage</outputDirectory>
310                                                         <resources>
311                                                                 <resource>
312                                                                         <directory>src/main/docker</directory>
313                                                                         <includes>
314                                                                                 <include>Dockerfile</include>
315                                                                         </includes>
316                                                                         <filtering>true</filtering>
317                                                                 </resource>
318                                                         </resources>
319                                                 </configuration>
320                                         </execution>
321
322                                         <execution>
323                                                 <id>copy-scripts</id>
324                                                 <goals>
325                                                         <goal>copy-resources</goal>
326                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
327                                                 <phase>validate</phase>
328                                                 <configuration>
329                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk/bin</outputDirectory>
330                                                         <resources>
331                                                                 <resource>
332                                                                         <directory>../src/main/scripts</directory>
333                                                                         <includes>
334                                                                                 <include>*.sh</include>
335                                                                         </includes>
336                                                                         <filtering>false</filtering>
337                                                                 </resource>
338                                                         </resources>
339                                                 </configuration>
340                                         </execution>
341
342                                         <execution>
343                                                 <id>copy-odl-resources</id>
344                                                 <goals>
345                                                         <goal>copy-resources</goal>
346                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
347                                                 <phase>validate</phase>
348                                                 <configuration>
349                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage</outputDirectory>
350                                                         <resources>
351                                                                 <resource>
352                                                                         <directory>../src/main/resources</directory>
353                                                                         <includes>
354                                                                                 <include>idmlight.db.mv.db</include>
355                                                                                 <include>org.ops4j.pax.logging.cfg</include>
356                                                                                 <include>install_ccsdk.yml</include>
357                                                                                 <include>ansible-sources.list</include>
358                                                                         </includes>
359                                                                         <filtering>false</filtering>
360                                                                 </resource>
361                                                         </resources>
362                                                 </configuration>
363                                         </execution>
364                                         <execution>
365                                                 <id>copy-config</id>
366                                                 <goals>
367                                                         <goal>copy-resources</goal>
368                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
369                                                 <phase>validate</phase>
370                                                 <configuration>
371                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage</outputDirectory>
372                                                         <resources>
373                                                                 <resource>
374                                                                         <directory>../src/main/resources</directory>
375                                                                         <includes>
376                                                                                 <include>org.ops4j.pax.logging.cfg</include>
377                                                                         </includes>
378                                                                         <filtering>false</filtering>
379                                                                 </resource>
380                                                         </resources>
381                                                 </configuration>
382                                         </execution>
383                                         <execution>
384                                                 <id>copy-data</id>
385                                                 <goals>
386                                                         <goal>copy-resources</goal>
387                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
388                                                 <phase>validate</phase>
389                                                 <configuration>
390                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk/data</outputDirectory>
391                                                         <resources>
392                                                                 <resource>
393                                                                         <directory>../src/main/resources</directory>
394                                                                         <includes>
395                                                                                 <include>*.dump</include>
396                                                                         </includes>
397                                                                         <filtering>false</filtering>
398                                                                 </resource>
399                                                         </resources>
400                                                 </configuration>
401                                         </execution>
402                                         <execution>
403                                                 <id>copy-properties</id>
404                                                 <goals>
405                                                         <goal>copy-resources</goal>
406                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
407                                                 <phase>validate</phase>
408                                                 <configuration>
409                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk/data/properties</outputDirectory>
410                                                         <resources>
411                                                                 <resource>
412                                                                         <directory>../src/main/properties</directory>
413                                                                         <includes>
414                                                                                 <include>*.properties</include>
415                                                                         </includes>
416                                                                         <filtering>false</filtering>
417                                                                 </resource>
418                                                         </resources>
419                                                 </configuration>
420                                         </execution>
421                                         <execution>
422                                                 <id>copy-keystores</id>
423                                                 <goals>
424                                                         <goal>copy-resources</goal>
425                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
426                                                 <phase>validate</phase>
427                                                 <configuration>
428                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk/data/stores</outputDirectory>
429                                                         <resources>
430                                                                 <resource>
431                                                                         <directory>../src/main/stores</directory>
432                                                                         <includes>
433                                                                                 <include>*.jks</include>
434                                                                         </includes>
435                                                                         <filtering>false</filtering>
436                                                                 </resource>
437                                                         </resources>
438                                                 </configuration>
439                                         </execution>
440                                 </executions>
441                         </plugin>
442                         <plugin>
443                                 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
444                                 <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
445                                 <version>3.0.2</version>
446                                 <executions>
447                                         <execution>
448                                                 <id>unpack features</id>
449                                                 <phase>generate-sources</phase>
450                                                 <goals>
451                                                         <goal>unpack-dependencies</goal>
452                                                 </goals>
453                                                 <configuration>
454                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage</outputDirectory>
455                                                         <excludeTransitive>true</excludeTransitive>
456                                                 </configuration>
457                                         </execution>
458                                         <execution>
459                                                 <id>unpack dgs</id>
460                                                 <phase>generate-sources</phase>
461                                                 <goals>
462                                                         <goal>unpack</goal>
463                                                 </goals>
464                                                 <configuration>
465                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk</outputDirectory>
466                                                         <artifactItems>
467                                                                 <artifactItem>
468                                                                         <groupId>${project.groupId}</groupId>
469                                                                         <artifactId>platform-logic-installer</artifactId>
470                                                                         <version>${project.version}</version>
471                                                                         <type>zip</type>
472                                                                 </artifactItem>
473                                                         </artifactItems>
474                                                 </configuration>
475                                         </execution>
476                                 </executions>
477                         </plugin>
478                         <plugin>
479                                 <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
480                                 <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
481                                 <version>1.5.0</version>
482                                 <executions>
483
484                                         <execution>
485                                                 <id>change shell permissions</id>
486                                                 <phase>process-sources</phase>
487                                                 <goals>
488                                                         <goal>exec</goal>
489                                                 </goals>
490                                                 <configuration>
491                                                         <executable>/usr/bin/find</executable>
492                                                         <arguments>
493                                                                 <argument>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk</argument>
494                                                                 <argument>-name</argument>
495                                                                 <argument>*.sh</argument>
496                                                                 <argument>-exec</argument>
497                                                                 <argument>chmod</argument>
498                                                                 <argument>+x</argument>
499                                                                 <argument>{}</argument>
500                                                                 <argument>;</argument>
501                                                         </arguments>
502                                                 </configuration>
503                                         </execution>
504                                 </executions>
505                         </plugin>
506
507
508                 </plugins>
509         </build>
510
511         <profiles>
512                 <profile>
513                         <id>docker</id>
514                         <build>
515                                 <plugins>
516                                         <plugin>
517                                                 <groupId>io.fabric8</groupId>
518                                                 <artifactId>docker-maven-plugin</artifactId>
519                                                 <version>0.16.5</version>
520                                                 <inherited>false</inherited>
521                                                 <configuration>
522                                                         <images>
523                                                                 <image>
524                                                                         <name>${image.name}</name>
525                                                                         <build>
526                                                                                 <cleanup>try</cleanup>
527                                                                                 <dockerFileDir>${basedir}/target/docker-stage</dockerFileDir>
528                                                                                 <dockerFile>${basedir}/target/docker-stage/Dockerfile</dockerFile>
529                                                                                 <tags>
530                                                                                         <tag>${project.docker.latestminortag.version}</tag>
531                                                                                         <tag>${project.docker.latestfulltag.version}</tag>
532                                                                                         <tag>${project.docker.latesttagtimestamp.version}</tag>
533                                                                                 </tags>
534                                                                         </build>
535                                                                 </image>
536                                                         </images>
537                                                 </configuration>
538                                                 <executions>
539                                                         <execution>
540                                                                 <id>generate-images</id>
541                                                                 <phase>package</phase>
542                                                                 <goals>
543                                                                         <goal>build</goal>
544                                                                 </goals>
545                                                         </execution>
546
547                                                         <execution>
548                                                                 <id>push-images</id>
549                                                                 <phase>${docker.push.phase}</phase>
550                                                                 <goals>
551                                                                         <goal>build</goal>
552                                                                         <goal>push</goal>
553                                                                 </goals>
554                                                         </execution>
555                                                 </executions>
556                                         </plugin>
557                                 </plugins>
558                         </build>
559                 </profile>
560         </profiles>
561 </project>

© 2017 ONAP. Copyright © The Linux Foundation ®. All Rights Reserved.
The Linux Foundation has registered trademarks and uses trademarks.
For a list of trademarks of The Linux Foundation, please see our Trademark Usage page.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.
Privacy Policy and Terms of Use