3ba563d670f99d17c0aa02b10dad9eb2f6a770f9
[ccsdk/distribution.git] / odlsli / odlsli-alpine / pom.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
3         <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
4
5         <parent>
6                 <groupId>org.onap.ccsdk.parent</groupId>
7                 <artifactId>odlparent-lite</artifactId>
8                 <version>1.3.1-SNAPSHOT</version>
9                 <relativePath/>
10         </parent>
11
12         <groupId>org.onap.ccsdk.distribution</groupId>
13         <artifactId>distribution-odlsli-alpine</artifactId>
14         <version>0.5.0-SNAPSHOT</version>
15         <packaging>pom</packaging>
16
17         <name>ccsdk-distribution :: odlsli-alpine</name>
18         <description>Creates Alpine-based ODLSLI Docker container</description>
19         <organization>
20                 <name>openECOMP</name>
21         </organization>
22
23         <properties>
24             <base.image.name>onap/ccsdk-odl-fluorine-alpine-image</base.image.name>
25                 <image.name>onap/ccsdk-odlsli-alpine-image</image.name>
26                 <ccsdk.project.version>${project.version}</ccsdk.project.version>
27                 <ccsdk.build.timestamp>${maven.build.timestamp}</ccsdk.build.timestamp>
28                 <ccsdk.features.version>0.5.0-SNAPSHOT</ccsdk.features.version>
29                 <docker.buildArg.https_proxy>${https_proxy}</docker.buildArg.https_proxy>
30                 <maven.build.timestamp.format>yyyyMMdd'T'HHmmss'Z'</maven.build.timestamp.format>
31                 <opendaylight.root>opt/opendaylight</opendaylight.root>
32                 <docker.push.phase>deploy</docker.push.phase>
33                 <docker.verbose>true</docker.verbose>
34                 <ansible.gpg.key>93C4A3FD7BB9C367</ansible.gpg.key>
35                 <odl.features.extra>odl-restconf-all,odl-mdsal-all,odl-mdsal-apidocs, odl-daexim-all, odl-restconf-nb-rfc8040</odl.features.extra>
36                 <ccsdk.odl.features>ccsdk-sli-core-all,ccsdk-sli-adaptors-all,ccsdk-sli-northbound-all,ccsdk-sli-plugins-all,ccsdk-features-all</ccsdk.odl.features>
37                 <odl.boot.features.extra>${odl.features.extra},${ccsdk.odl.features}</odl.boot.features.extra>
38         </properties>
39
40         <dependencies>
41                 <dependency>
42                         <groupId>${project.groupId}</groupId>
43                         <artifactId>dependencies</artifactId>
44                         <version>${project.version}</version>
45                         <classifier>repo</classifier>
46                         <type>zip</type>
47                 </dependency>
48
49                 <dependency>
50                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
51                         <artifactId>dblib-installer</artifactId>
52                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
53                         <classifier>repo</classifier>
54                         <type>zip</type>
55                 </dependency>
56                 <dependency>
57                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
58                         <artifactId>filters-installer</artifactId>
59                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
60                         <classifier>repo</classifier>
61                         <type>zip</type>
62                 </dependency>
63                 <dependency>
64                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
65                         <artifactId>sli-installer</artifactId>
66                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
67                         <classifier>repo</classifier>
68                         <type>zip</type>
69                 </dependency>
70                 <dependency>
71                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
72                         <artifactId>sliapi-installer</artifactId>
73                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
74                         <classifier>repo</classifier>
75                         <type>zip</type>
76                 </dependency>
77                 <dependency>
78                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
79                         <artifactId>sliPluginUtils-installer</artifactId>
80                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
81                         <classifier>repo</classifier>
82                         <type>zip</type>
83                 </dependency>
84                 <dependency>
85                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
86                         <artifactId>utils-installer</artifactId>
87                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
88                         <classifier>repo</classifier>
89                         <type>zip</type>
90                 </dependency>
91                 <dependency>
92                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
93                         <artifactId>slicore-features-installer</artifactId>
94                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
95                         <classifier>repo</classifier>
96                         <type>zip</type>
97                 </dependency>
98                 <dependency>
99                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
100                         <artifactId>aai-service-installer</artifactId>
101                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
102                         <classifier>repo</classifier>
103                         <type>zip</type>
104                 </dependency>
105         <dependency>
106                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
107                         <artifactId>ansible-adapter-installer</artifactId>
108                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
109                         <classifier>repo</classifier>
110                         <type>zip</type>
111                 </dependency>
112         <dependency>
113             <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
114             <artifactId>grpc-client-installer</artifactId>
115             <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
116             <classifier>repo</classifier>
117             <type>zip</type>
118         </dependency>
119                 <dependency>
120                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
121                         <artifactId>mdsal-resource-installer</artifactId>
122                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
123                         <classifier>repo</classifier>
124                         <type>zip</type>
125                 </dependency>
126                 <dependency>
127                     <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors.messagerouter</groupId>
128                     <artifactId>publisher.installer</artifactId>
129                     <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
130                     <classifier>repo</classifier>
131                     <type>zip</type>
132                 </dependency>
133                 <dependency>
134                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
135                         <artifactId>netbox-client-installer</artifactId>
136                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
137                         <classifier>repo</classifier>
138                         <type>zip</type>
139                 </dependency>
140                 <dependency>
141                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
142                         <artifactId>resource-assignment-installer</artifactId>
143                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
144                         <classifier>repo</classifier>
145                         <type>zip</type>
146                 </dependency>
147                 <dependency>
148                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
149                         <artifactId>saltstack-adapter-installer</artifactId>
150                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
151                         <classifier>repo</classifier>
152                         <type>zip</type>
153                 </dependency>
154                 <dependency>
155                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
156                         <artifactId>sql-resource-installer</artifactId>
157                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
158                         <classifier>repo</classifier>
159                         <type>zip</type>
160                 </dependency>
161                 <dependency>
162                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
163                         <artifactId>sliadaptors-features-installer</artifactId>
164                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
165                         <classifier>repo</classifier>
166                         <type>zip</type>
167                 </dependency>
168
169                 <dependency>
170                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.northbound</groupId>
171                         <artifactId>asdcApi-installer</artifactId>
172                         <version>${ccsdk.sli.northbound.version}</version>
173                         <classifier>repo</classifier>
174                         <type>zip</type>
175                 </dependency>
176                 <dependency>
177                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.northbound</groupId>
178                         <artifactId>dataChange-installer</artifactId>
179                         <version>${ccsdk.sli.northbound.version}</version>
180                         <classifier>repo</classifier>
181                         <type>zip</type>
182                 </dependency>
183                 <dependency>
184                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.northbound</groupId>
185                         <artifactId>lcm-installer</artifactId>
186                         <version>${ccsdk.sli.northbound.version}</version>
187                         <classifier>repo</classifier>
188                         <type>zip</type>
189                 </dependency>
190                 <dependency>
191                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.northbound</groupId>
192                         <artifactId>slinorthbound-features-installer</artifactId>
193                         <version>${ccsdk.sli.northbound.version}</version>
194                         <classifier>repo</classifier>
195                         <type>zip</type>
196                 </dependency>
197                 <dependency>
198                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
199                         <artifactId>properties-node-installer</artifactId>
200                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
201                         <classifier>repo</classifier>
202                         <type>zip</type>
203                 </dependency>
204                 <dependency>
205                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
206                         <artifactId>restapi-call-node-installer</artifactId>
207                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
208                         <classifier>repo</classifier>
209                         <type>zip</type>
210                 </dependency>
211                 <dependency>
212                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
213                         <artifactId>template-node-installer</artifactId>
214                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
215                         <classifier>repo</classifier>
216                         <type>zip</type>
217                 </dependency>
218                 <dependency>
219                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
220                         <artifactId>restconf-client-installer</artifactId>
221                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
222                         <classifier>repo</classifier>
223                         <type>zip</type>
224                 </dependency>
225                 <dependency>
226                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
227                         <artifactId>sshapi-call-node-installer</artifactId>
228                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
229                         <classifier>repo</classifier>
230                         <type>zip</type>
231                 </dependency>
232                 <dependency>
233                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
234                         <artifactId>sliplugins-features-installer</artifactId>
235                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
236                         <classifier>repo</classifier>
237                         <type>zip</type>
238                 </dependency>
239                 <dependency>
240                         <groupId>org.onap.ccsdk.features</groupId>
241                         <artifactId>features-installer</artifactId>
242                         <version>${ccsdk.features.version}</version>
243                         <classifier>repo</classifier>
244                         <type>zip</type>
245                 </dependency>
246                 <dependency>
247                         <groupId>org.onap.ccsdk.features</groupId>
248                         <artifactId>blueprints-processor-installer</artifactId>
249                         <version>${ccsdk.features.version}</version>
250                         <classifier>repo</classifier>
251                         <type>zip</type>
252                 </dependency>
253                 <dependency>
254                         <groupId>org.onap.ccsdk.features.sdnr.wt</groupId>
255                         <artifactId>sdnr-wt-feature-aggregator-installer</artifactId>
256                         <version>${ccsdk.features.version}</version>
257                         <classifier>repo</classifier>
258                         <type>zip</type>
259                 </dependency>
260                 <dependency>
261                         <groupId>org.onap.ccsdk.features</groupId>
262                         <artifactId>aafshiro-installer</artifactId>
263                         <version>${ccsdk.features.version}</version>
264                         <classifier>repo</classifier>
265                         <type>zip</type>
266                 </dependency>
267                 <dependency>
268       <groupId>org.onap.ccsdk.features.sdnr.northbound</groupId>
269       <artifactId>sdnr-northbound-features-installer</artifactId>
270       <version>${ccsdk.features.version}</version>
271       <classifier>repo</classifier>
272       <type>zip</type>
273     </dependency>
274                 <dependency>
275                         <groupId>org.onap.ccsdk.features.sdnr.northbound</groupId>
276                         <artifactId>oofpcipoc-installer</artifactId>
277                         <version>${ccsdk.features.version}</version>
278                         <classifier>repo</classifier>
279                         <type>zip</type>
280                 </dependency>
281
282         </dependencies>
283
284         <build>
285         <extensions>
286                 <extension>
287                         <!-- this extension is required by wagon in order to pass the proxy -->
288                         <groupId>org.apache.maven.wagon</groupId>
289                         <artifactId>wagon-http-lightweight</artifactId>
290                         <version>2.2</version>
291                 </extension>
292         </extensions>
293                 <plugins>
294
295
296                         <plugin>
297                                 <groupId>org.codehaus.groovy.maven</groupId>
298                                 <artifactId>gmaven-plugin</artifactId>
299                                 <executions>
300                                         <execution>
301                                                 <phase>validate</phase>
302                                                 <goals>
303                                                         <goal>execute</goal>
304                                                 </goals>
305                                                 <configuration>
306                                                         <source>${basedir}/../../src/main/scripts/TagVersion.groovy</source>
307                                                 </configuration>
308                                         </execution>
309                                 </executions>
310                         </plugin>
311
312
313
314                         <plugin>
315                                 <artifactId>maven-resources-plugin</artifactId>
316                                 <version>2.6</version>
317                                 <executions>
318                                         <execution>
319                                                 <id>copy-dockerfile</id>
320                                                 <goals>
321                                                         <goal>copy-resources</goal>
322                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
323                                                 <phase>validate</phase>
324                                                 <configuration>
325                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage</outputDirectory>
326                                                         <resources>
327                                                                 <resource>
328                                                                         <directory>src/main/docker</directory>
329                                                                         <includes>
330                                                                                 <include>Dockerfile</include>
331                                                                         </includes>
332                                                                         <filtering>true</filtering>
333                                                                 </resource>
334                                                         </resources>
335                                                 </configuration>
336                                         </execution>
337
338                                         <execution>
339                                                 <id>copy-scripts</id>
340                                                 <goals>
341                                                         <goal>copy-resources</goal>
342                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
343                                                 <phase>validate</phase>
344                                                 <configuration>
345                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk/bin</outputDirectory>
346                                                         <resources>
347                                                                 <resource>
348                                                                         <directory>../src/main/scripts</directory>
349                                                                         <includes>
350                                                                                 <include>*.sh</include>
351                                                                         </includes>
352                                                                         <filtering>false</filtering>
353                                                                 </resource>
354                                                         </resources>
355                                                 </configuration>
356                                         </execution>
357
358                                         <execution>
359                                                 <id>copy-odl-resources</id>
360                                                 <goals>
361                                                         <goal>copy-resources</goal>
362                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
363                                                 <phase>validate</phase>
364                                                 <configuration>
365                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage</outputDirectory>
366                                                         <resources>
367                                                                 <resource>
368                                                                         <directory>../src/main/resources</directory>
369                                                                         <includes>
370                                                                                 <include>idmlight.db.mv.db</include>
371                                                                                 <include>org.ops4j.pax.logging.cfg</include>
372                                                                                 <include>install_ccsdk.yml</include>
373                                                                                 <include>ansible-sources.list</include>
374                                                                         </includes>
375                                                                         <filtering>false</filtering>
376                                                                 </resource>
377                                                         </resources>
378                                                 </configuration>
379                                         </execution>
380                                         <execution>
381                                                 <id>copy-config</id>
382                                                 <goals>
383                                                         <goal>copy-resources</goal>
384                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
385                                                 <phase>validate</phase>
386                                                 <configuration>
387                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage</outputDirectory>
388                                                         <resources>
389                                                                 <resource>
390                                                                         <directory>../src/main/resources</directory>
391                                                                         <includes>
392                                                                                 <include>org.ops4j.pax.logging.cfg</include>
393                                                                         </includes>
394                                                                         <filtering>false</filtering>
395                                                                 </resource>
396                                                         </resources>
397                                                 </configuration>
398                                         </execution>
399                                         <execution>
400                                                 <id>copy-data</id>
401                                                 <goals>
402                                                         <goal>copy-resources</goal>
403                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
404                                                 <phase>validate</phase>
405                                                 <configuration>
406                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk/data</outputDirectory>
407                                                         <resources>
408                                                                 <resource>
409                                                                         <directory>../src/main/resources</directory>
410                                                                         <includes>
411                                                                                 <include>*.dump</include>
412                                                                         </includes>
413                                                                         <filtering>false</filtering>
414                                                                 </resource>
415                                                         </resources>
416                                                 </configuration>
417                                         </execution>
418                                         <execution>
419                                                 <id>copy-properties</id>
420                                                 <goals>
421                                                         <goal>copy-resources</goal>
422                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
423                                                 <phase>validate</phase>
424                                                 <configuration>
425                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk/data/properties</outputDirectory>
426                                                         <resources>
427                                                                 <resource>
428                                                                         <directory>../src/main/properties</directory>
429                                                                         <includes>
430                                                                                 <include>*.properties</include>
431                                                                                 <include>*.vt</include>
432                                                                         </includes>
433                                                                         <filtering>false</filtering>
434                                                                 </resource>
435                                                         </resources>
436                                                 </configuration>
437                                         </execution>
438                                         <execution>
439                                                 <id>copy-keystores</id>
440                                                 <goals>
441                                                         <goal>copy-resources</goal>
442                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
443                                                 <phase>validate</phase>
444                                                 <configuration>
445                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk/data/stores</outputDirectory>
446                                                         <resources>
447                                                                 <resource>
448                                                                         <directory>../src/main/stores</directory>
449                                                                         <includes>
450                                                                                 <include>*.jks</include>
451                                                                         </includes>
452                                                                         <filtering>false</filtering>
453                                                                 </resource>
454                                                         </resources>
455                                                 </configuration>
456                                         </execution>
457                                 </executions>
458                         </plugin>
459                         <plugin>
460                                 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
461                                 <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
462                                 <version>3.0.2</version>
463                                 <executions>
464                                         <execution>
465                                                 <id>unpack features</id>
466                                                 <phase>generate-sources</phase>
467                                                 <goals>
468                                                         <goal>unpack-dependencies</goal>
469                                                 </goals>
470                                                 <configuration>
471                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage</outputDirectory>
472                                                         <excludeTransitive>true</excludeTransitive>
473                                                 </configuration>
474                                         </execution>
475                                         <execution>
476                                                 <id>unpack dgs</id>
477                                                 <phase>generate-sources</phase>
478                                                 <goals>
479                                                         <goal>unpack</goal>
480                                                 </goals>
481                                                 <configuration>
482                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk</outputDirectory>
483                                                         <artifactItems>
484                                                                 <artifactItem>
485                                                                         <groupId>${project.groupId}</groupId>
486                                                                         <artifactId>platform-logic-installer</artifactId>
487                                                                         <version>${project.version}</version>
488                                                                         <type>zip</type>
489                                                                 </artifactItem>
490                                                         </artifactItems>
491                                                 </configuration>
492                                         </execution>
493                                 </executions>
494                         </plugin>
495                         <plugin>
496                                 <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
497                                 <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
498                                 <version>1.5.0</version>
499                                 <executions>
500
501                                         <execution>
502                                                 <id>change shell permissions</id>
503                                                 <phase>process-sources</phase>
504                                                 <goals>
505                                                         <goal>exec</goal>
506                                                 </goals>
507                                                 <configuration>
508                                                         <executable>/usr/bin/find</executable>
509                                                         <arguments>
510                                                                 <argument>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk</argument>
511                                                                 <argument>-name</argument>
512                                                                 <argument>*.sh</argument>
513                                                                 <argument>-exec</argument>
514                                                                 <argument>chmod</argument>
515                                                                 <argument>+x</argument>
516                                                                 <argument>{}</argument>
517                                                                 <argument>;</argument>
518                                                         </arguments>
519                                                 </configuration>
520                                         </execution>
521                                 </executions>
522                         </plugin>
523
524
525                 </plugins>
526         </build>
527
528         <profiles>
529                 <profile>
530                         <id>docker</id>
531                         <build>
532                                 <plugins>
533                                         <plugin>
534                                                 <groupId>io.fabric8</groupId>
535                                                 <artifactId>docker-maven-plugin</artifactId>
536                                                 <version>0.28.0</version>
537                                                 <inherited>false</inherited>
538                                                 <configuration>
539                                                         <images>
540                                                                 <image>
541                                                                         <name>${image.name}</name>
542                                                                         <build>
543                                                                                 <cleanup>try</cleanup>
544                                                                                 <dockerFileDir>${basedir}/target/docker-stage</dockerFileDir>
545                                                                                 <dockerFile>Dockerfile</dockerFile>
546                                                                                 <tags>
547                                                                                         <tag>${project.docker.latestminortag.version}</tag>
548                                                                                         <tag>${project.docker.latestfulltag.version}</tag>
549                                                                                         <tag>${project.docker.latesttagtimestamp.version}</tag>
550                                                                                 </tags>
551                                                                         </build>
552                                                                 </image>
553                                                         </images>
554                                                 </configuration>
555                                                 <executions>
556                                                         <execution>
557                                                                 <id>generate-images</id>
558                                                                 <phase>package</phase>
559                                                                 <goals>
560                                                                         <goal>build</goal>
561                                                                 </goals>
562                                                         </execution>
563
564                                                         <execution>
565                                                                 <id>push-images</id>
566                                                                 <phase>${docker.push.phase}</phase>
567                                                                 <goals>
568                                                                         <goal>build</goal>
569                                                                         <goal>push</goal>
570                                                                 </goals>
571                                                         </execution>
572                                                 </executions>
573                                         </plugin>
574                                 </plugins>
575                         </build>
576                 </profile>
577         </profiles>
578 </project>

© 2017 ONAP. Copyright © The Linux Foundation ®. All Rights Reserved.
The Linux Foundation has registered trademarks and uses trademarks.
For a list of trademarks of The Linux Foundation, please see our Trademark Usage page.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.
Privacy Policy and Terms of Use