14af773e051365d3b37fa891e293ad417e4cd8b0
[ccsdk/distribution.git] / odlsli / odlsli-alpine / pom.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
3         <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
4
5         <parent>
6                 <groupId>org.onap.ccsdk.parent</groupId>
7                 <artifactId>odlparent-lite</artifactId>
8                 <version>1.2.2-SNAPSHOT</version>
9                 <relativePath/>
10         </parent>
11
12         <groupId>org.onap.ccsdk.distribution</groupId>
13         <artifactId>distribution-odlsli-alpine</artifactId>
14         <version>0.4.2-SNAPSHOT</version>
15         <packaging>pom</packaging>
16
17         <name>ccsdk-distribution :: odlsli-alpine</name>
18         <description>Creates Alpine-based ODLSLI Docker container</description>
19         <organization>
20                 <name>openECOMP</name>
21         </organization>
22
23         <properties>
24             <base.image.name>onap/ccsdk-odl-fluorine-alpine-image</base.image.name>
25                 <image.name>onap/ccsdk-odlsli-alpine-image</image.name>
26                 <ccsdk.project.version>${project.version}</ccsdk.project.version>
27                 <ccsdk.build.timestamp>${maven.build.timestamp}</ccsdk.build.timestamp>
28                 <ccsdk.features.version>${project.version}</ccsdk.features.version>
29                 <docker.buildArg.https_proxy>${https_proxy}</docker.buildArg.https_proxy>
30                 <maven.build.timestamp.format>yyyyMMdd'T'HHmmss'Z'</maven.build.timestamp.format>
31                 <opendaylight.root>opt/opendaylight</opendaylight.root>
32                 <docker.push.phase>deploy</docker.push.phase>
33                 <docker.verbose>true</docker.verbose>
34                 <ansible.gpg.key>93C4A3FD7BB9C367</ansible.gpg.key>
35                 <odl.features.extra>odl-restconf-all,odl-mdsal-all,odl-mdsal-apidocs,odl-daexim-all</odl.features.extra>
36             <!-- 
37                 <ccsdk.odl.features>ccsdk-sli-core-all,ccsdk-sli-adaptors-all,ccsdk-sli-northbound-all,ccsdk-sli-plugins-all,ccsdk-features-all</ccsdk.odl.features>
38                 -->
39                 <ccsdk.adaptors.features>ccsdk-aai-service,ccsdk-ansible-adapter,ccsdk-grpc-client,ccsdk-netbox-client,csdk-mdsal-resource,ccsdk-resource-assignment,ccsdk-sql-resource</ccsdk.adaptors.features>
40                 <ccsdk.odl.features>ccsdk-sli-core-all,${ccsdk.adaptors.features},ccsdk-sli-northbound-all,ccsdk-sli-plugins-all,ccsdk-features-all</ccsdk.odl.features>
41                 <odl.boot.features.extra>${odl.features.extra},${ccsdk.odl.features}</odl.boot.features.extra>
42         </properties>
43         
44         <dependencies>
45                 <dependency>
46                         <groupId>${project.groupId}</groupId>
47                         <artifactId>dependencies</artifactId>
48                         <version>${project.version}</version>
49                         <classifier>repo</classifier>
50                         <type>zip</type>
51                 </dependency>
52
53                 <dependency>
54                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
55                         <artifactId>dblib-installer</artifactId>
56                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
57                         <classifier>repo</classifier>
58                         <type>zip</type>
59                 </dependency>
60                 <dependency>
61                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
62                         <artifactId>filters-installer</artifactId>
63                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
64                         <classifier>repo</classifier>
65                         <type>zip</type>
66                 </dependency>
67                 <dependency>
68                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
69                         <artifactId>sli-installer</artifactId>
70                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
71                         <classifier>repo</classifier>
72                         <type>zip</type>
73                 </dependency>
74                 <dependency>
75                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
76                         <artifactId>sliapi-installer</artifactId>
77                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
78                         <classifier>repo</classifier>
79                         <type>zip</type>
80                 </dependency>
81                 <dependency>
82                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
83                         <artifactId>sliPluginUtils-installer</artifactId>
84                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
85                         <classifier>repo</classifier>
86                         <type>zip</type>
87                 </dependency>
88                 <dependency>
89                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
90                         <artifactId>utils-installer</artifactId>
91                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
92                         <classifier>repo</classifier>
93                         <type>zip</type>
94                 </dependency>
95                 <dependency>
96                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.core</groupId>
97                         <artifactId>slicore-features-installer</artifactId>
98                         <version>${ccsdk.sli.core.version}</version>
99                         <classifier>repo</classifier>
100                         <type>zip</type>
101                 </dependency>
102                 <dependency>
103                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
104                         <artifactId>aai-service-installer</artifactId>
105                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
106                         <classifier>repo</classifier>
107                         <type>zip</type>
108                 </dependency>
109         <dependency>
110                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
111                         <artifactId>ansible-adapter-installer</artifactId>
112                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
113                         <classifier>repo</classifier>
114                         <type>zip</type>
115                 </dependency>
116         <dependency>
117             <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
118             <artifactId>grpc-client-installer</artifactId>
119             <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
120             <classifier>repo</classifier>
121             <type>zip</type>
122         </dependency>
123                 <dependency>
124                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
125                         <artifactId>mdsal-resource-installer</artifactId>
126                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
127                         <classifier>repo</classifier>
128                         <type>zip</type>
129                 </dependency>
130                 <dependency>
131                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
132                         <artifactId>netbox-client-installer</artifactId>
133                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
134                         <classifier>repo</classifier>
135                         <type>zip</type>
136                 </dependency>
137                 <dependency>
138                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
139                         <artifactId>resource-assignment-installer</artifactId>
140                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
141                         <classifier>repo</classifier>
142                         <type>zip</type>
143                 </dependency>
144                 <dependency>
145                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
146                         <artifactId>saltstack-adapter-installer</artifactId>
147                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
148                         <classifier>repo</classifier>
149                         <type>zip</type>
150                 </dependency>
151                 <dependency>
152                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
153                         <artifactId>sql-resource-installer</artifactId>
154                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
155                         <classifier>repo</classifier>
156                         <type>zip</type>
157                 </dependency>
158 <!--            <dependency>
159                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.adaptors</groupId>
160                         <artifactId>sliadaptors-features-installer</artifactId>
161                         <version>${ccsdk.sli.adaptors.version}</version>
162                         <classifier>repo</classifier>
163                         <type>zip</type>
164                 </dependency> -->
165                 <dependency>
166                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.northbound</groupId>
167                         <artifactId>asdcApi-installer</artifactId>
168                         <version>${ccsdk.sli.northbound.version}</version>
169                         <classifier>repo</classifier>
170                         <type>zip</type>
171                 </dependency>
172                 <dependency>
173                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.northbound</groupId>
174                         <artifactId>dataChange-installer</artifactId>
175                         <version>${ccsdk.sli.northbound.version}</version>
176                         <classifier>repo</classifier>
177                         <type>zip</type>
178                 </dependency>
179                 <dependency>
180                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.northbound</groupId>
181                         <artifactId>lcm-installer</artifactId>
182                         <version>${ccsdk.sli.northbound.version}</version>
183                         <classifier>repo</classifier>
184                         <type>zip</type>
185                 </dependency>
186                 <dependency>
187                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.northbound</groupId>
188                         <artifactId>slinorthbound-features-installer</artifactId>
189                         <version>${ccsdk.sli.northbound.version}</version>
190                         <classifier>repo</classifier>
191                         <type>zip</type>
192                 </dependency>
193                 <dependency>
194                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
195                         <artifactId>properties-node-installer</artifactId>
196                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
197                         <classifier>repo</classifier>
198                         <type>zip</type>
199                 </dependency>
200                 <dependency>
201                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
202                         <artifactId>restapi-call-node-installer</artifactId>
203                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
204                         <classifier>repo</classifier>
205                         <type>zip</type>
206                 </dependency>
207                 <dependency>
208                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
209                         <artifactId>template-node-installer</artifactId>
210                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
211                         <classifier>repo</classifier>
212                         <type>zip</type>
213                 </dependency>
214                 <dependency>
215                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
216                         <artifactId>restconf-client-installer</artifactId>
217                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
218                         <classifier>repo</classifier>
219                         <type>zip</type>
220                 </dependency>
221                 <dependency>
222                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
223                         <artifactId>sshapi-call-node-installer</artifactId>
224                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
225                         <classifier>repo</classifier>
226                         <type>zip</type>
227                 </dependency>
228                 <dependency>
229                         <groupId>org.onap.ccsdk.sli.plugins</groupId>
230                         <artifactId>sliplugins-features-installer</artifactId>
231                         <version>${ccsdk.sli.plugins.version}</version>
232                         <classifier>repo</classifier>
233                         <type>zip</type>
234                 </dependency>
235                 <dependency>
236                         <groupId>org.onap.ccsdk.features</groupId>
237                         <artifactId>features-installer</artifactId>
238                         <version>${ccsdk.features.version}</version>
239                         <classifier>repo</classifier>
240                         <type>zip</type>
241                 </dependency>
242                 <dependency>
243                         <groupId>org.onap.ccsdk.features</groupId>
244                         <artifactId>blueprints-processor-installer</artifactId>
245                         <version>${ccsdk.features.version}</version>
246                         <classifier>repo</classifier>
247                         <type>zip</type>
248                 </dependency>
249                 <dependency>
250                         <groupId>org.onap.ccsdk.features.sdnr.wt</groupId>
251                         <artifactId>sdnr-wt-feature-aggregator-installer</artifactId>
252                         <version>${ccsdk.features.version}</version>
253                         <classifier>repo</classifier>
254                         <type>zip</type>
255                 </dependency>
256         </dependencies>
257
258         <build>
259         <extensions>
260                 <extension>
261                         <!-- this extension is required by wagon in order to pass the proxy -->
262                         <groupId>org.apache.maven.wagon</groupId>
263                         <artifactId>wagon-http-lightweight</artifactId>
264                         <version>2.2</version>
265                 </extension>
266         </extensions>
267                 <plugins>
268
269
270                         <plugin>
271                                 <groupId>org.codehaus.groovy.maven</groupId>
272                                 <artifactId>gmaven-plugin</artifactId>
273                                 <executions>
274                                         <execution>
275                                                 <phase>validate</phase>
276                                                 <goals>
277                                                         <goal>execute</goal>
278                                                 </goals>
279                                                 <configuration>
280                                                         <source>${basedir}/../../src/main/scripts/TagVersion.groovy</source>
281                                                 </configuration>
282                                         </execution>
283                                 </executions>
284                         </plugin>
285
286
287
288                         <plugin>
289                                 <artifactId>maven-resources-plugin</artifactId>
290                                 <version>2.6</version>
291                                 <executions>
292                                         <execution>
293                                                 <id>copy-dockerfile</id>
294                                                 <goals>
295                                                         <goal>copy-resources</goal>
296                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
297                                                 <phase>validate</phase>
298                                                 <configuration>
299                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage</outputDirectory>
300                                                         <resources>
301                                                                 <resource>
302                                                                         <directory>src/main/docker</directory>
303                                                                         <includes>
304                                                                                 <include>Dockerfile</include>
305                                                                         </includes>
306                                                                         <filtering>true</filtering>
307                                                                 </resource>
308                                                         </resources>
309                                                 </configuration>
310                                         </execution>
311
312                                         <execution>
313                                                 <id>copy-scripts</id>
314                                                 <goals>
315                                                         <goal>copy-resources</goal>
316                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
317                                                 <phase>validate</phase>
318                                                 <configuration>
319                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk/bin</outputDirectory>
320                                                         <resources>
321                                                                 <resource>
322                                                                         <directory>../src/main/scripts</directory>
323                                                                         <includes>
324                                                                                 <include>*.sh</include>
325                                                                         </includes>
326                                                                         <filtering>false</filtering>
327                                                                 </resource>
328                                                         </resources>
329                                                 </configuration>
330                                         </execution>
331
332                                         <execution>
333                                                 <id>copy-odl-resources</id>
334                                                 <goals>
335                                                         <goal>copy-resources</goal>
336                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
337                                                 <phase>validate</phase>
338                                                 <configuration>
339                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage</outputDirectory>
340                                                         <resources>
341                                                                 <resource>
342                                                                         <directory>../src/main/resources</directory>
343                                                                         <includes>
344                                                                                 <include>idmlight.db.mv.db</include>
345                                                                                 <include>org.ops4j.pax.logging.cfg</include>
346                                                                                 <include>install_ccsdk.yml</include>
347                                                                                 <include>ansible-sources.list</include>
348                                                                         </includes>
349                                                                         <filtering>false</filtering>
350                                                                 </resource>
351                                                         </resources>
352                                                 </configuration>
353                                         </execution>
354                                         <execution>
355                                                 <id>copy-config</id>
356                                                 <goals>
357                                                         <goal>copy-resources</goal>
358                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
359                                                 <phase>validate</phase>
360                                                 <configuration>
361                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage</outputDirectory>
362                                                         <resources>
363                                                                 <resource>
364                                                                         <directory>../src/main/resources</directory>
365                                                                         <includes>
366                                                                                 <include>org.ops4j.pax.logging.cfg</include>
367                                                                         </includes>
368                                                                         <filtering>false</filtering>
369                                                                 </resource>
370                                                         </resources>
371                                                 </configuration>
372                                         </execution>
373                                         <execution>
374                                                 <id>copy-data</id>
375                                                 <goals>
376                                                         <goal>copy-resources</goal>
377                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
378                                                 <phase>validate</phase>
379                                                 <configuration>
380                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk/data</outputDirectory>
381                                                         <resources>
382                                                                 <resource>
383                                                                         <directory>../src/main/resources</directory>
384                                                                         <includes>
385                                                                                 <include>*.dump</include>
386                                                                         </includes>
387                                                                         <filtering>false</filtering>
388                                                                 </resource>
389                                                         </resources>
390                                                 </configuration>
391                                         </execution>
392                                         <execution>
393                                                 <id>copy-properties</id>
394                                                 <goals>
395                                                         <goal>copy-resources</goal>
396                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
397                                                 <phase>validate</phase>
398                                                 <configuration>
399                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk/data/properties</outputDirectory>
400                                                         <resources>
401                                                                 <resource>
402                                                                         <directory>../src/main/properties</directory>
403                                                                         <includes>
404                                                                                 <include>*.properties</include>
405                                                                         </includes>
406                                                                         <filtering>false</filtering>
407                                                                 </resource>
408                                                         </resources>
409                                                 </configuration>
410                                         </execution>
411                                         <execution>
412                                                 <id>copy-keystores</id>
413                                                 <goals>
414                                                         <goal>copy-resources</goal>
415                                                 </goals><!-- here the phase you need -->
416                                                 <phase>validate</phase>
417                                                 <configuration>
418                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk/data/stores</outputDirectory>
419                                                         <resources>
420                                                                 <resource>
421                                                                         <directory>../src/main/stores</directory>
422                                                                         <includes>
423                                                                                 <include>*.jks</include>
424                                                                         </includes>
425                                                                         <filtering>false</filtering>
426                                                                 </resource>
427                                                         </resources>
428                                                 </configuration>
429                                         </execution>
430                                 </executions>
431                         </plugin>
432                         <plugin>
433                                 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
434                                 <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
435                                 <version>3.0.2</version>
436                                 <executions>
437                                         <execution>
438                                                 <id>unpack features</id>
439                                                 <phase>generate-sources</phase>
440                                                 <goals>
441                                                         <goal>unpack-dependencies</goal>
442                                                 </goals>
443                                                 <configuration>
444                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage</outputDirectory>
445                                                         <excludeTransitive>true</excludeTransitive>
446                                                 </configuration>
447                                         </execution>
448                                         <execution>
449                                                 <id>unpack dgs</id>
450                                                 <phase>generate-sources</phase>
451                                                 <goals>
452                                                         <goal>unpack</goal>
453                                                 </goals>
454                                                 <configuration>
455                                                         <outputDirectory>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk</outputDirectory>
456                                                         <artifactItems>
457                                                                 <artifactItem>
458                                                                         <groupId>${project.groupId}</groupId>
459                                                                         <artifactId>platform-logic-installer</artifactId>
460                                                                         <version>${project.version}</version>
461                                                                         <type>zip</type>
462                                                                 </artifactItem>
463                                                         </artifactItems>
464                                                 </configuration>
465                                         </execution>
466                                 </executions>
467                         </plugin>
468                         <plugin>
469                                 <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
470                                 <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
471                                 <version>1.5.0</version>
472                                 <executions>
473
474                                         <execution>
475                                                 <id>change shell permissions</id>
476                                                 <phase>process-sources</phase>
477                                                 <goals>
478                                                         <goal>exec</goal>
479                                                 </goals>
480                                                 <configuration>
481                                                         <executable>/usr/bin/find</executable>
482                                                         <arguments>
483                                                                 <argument>${basedir}/target/docker-stage/opt/onap/ccsdk</argument>
484                                                                 <argument>-name</argument>
485                                                                 <argument>*.sh</argument>
486                                                                 <argument>-exec</argument>
487                                                                 <argument>chmod</argument>
488                                                                 <argument>+x</argument>
489                                                                 <argument>{}</argument>
490                                                                 <argument>;</argument>
491                                                         </arguments>
492                                                 </configuration>
493                                         </execution>
494                                 </executions>
495                         </plugin>
496
497
498                 </plugins>
499         </build>
500
501         <profiles>
502                 <profile>
503                         <id>docker</id>
504                         <build>
505                                 <plugins>
506                                         <plugin>
507                                                 <groupId>io.fabric8</groupId>
508                                                 <artifactId>docker-maven-plugin</artifactId>
509                                                 <version>0.16.5</version>
510                                                 <inherited>false</inherited>
511                                                 <configuration>
512                                                         <images>
513                                                                 <image>
514                                                                         <name>${image.name}</name>
515                                                                         <build>
516                                                                                 <cleanup>try</cleanup>
517                                                                                 <dockerFileDir>${basedir}/target/docker-stage</dockerFileDir>
518                                                                                 <dockerFile>${basedir}/target/docker-stage/Dockerfile</dockerFile>
519                                                                                 <tags>
520                                                                                         <tag>${project.docker.latestminortag.version}</tag>
521                                                                                         <tag>${project.docker.latestfulltag.version}</tag>
522                                                                                         <tag>${project.docker.latesttagtimestamp.version}</tag>
523                                                                                 </tags>
524                                                                         </build>
525                                                                 </image>
526                                                         </images>
527                                                 </configuration>
528                                                 <executions>
529                                                         <execution>
530                                                                 <id>generate-images</id>
531                                                                 <phase>package</phase>
532                                                                 <goals>
533                                                                         <goal>build</goal>
534                                                                 </goals>
535                                                         </execution>
536
537                                                         <execution>
538                                                                 <id>push-images</id>
539                                                                 <phase>${docker.push.phase}</phase>
540                                                                 <goals>
541                                                                         <goal>build</goal>
542                                                                         <goal>push</goal>
543                                                                 </goals>
544                                                         </execution>
545                                                 </executions>
546                                         </plugin>
547                                 </plugins>
548                         </build>
549                 </profile>
550         </profiles>
551 </project>

© 2017 ONAP. Copyright © The Linux Foundation ®. All Rights Reserved.
The Linux Foundation has registered trademarks and uses trademarks.
For a list of trademarks of The Linux Foundation, please see our Trademark Usage page.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.
Privacy Policy and Terms of Use